Publikacja naukowa

Złożone przez uczestników referaty, zostaną opublikowane (w języku polskim i angielskim) w recenzowanej monografii, odpowiadającej I poziomowi, wg Komunikatu MNiSW z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.