Program konferencji

Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany w listopadzie 2021 r.