Komitet naukowy
Komitet organizacyjny

dr hab. inż. MARIUSZ FRĄCZEK, prof. AP, Akademia Pomorska w Słupsku

Przewodniczący Komitetu Naukowego
 
prof. zw. dr hab. Piotr NIEDZIELSKI, Akademia Pomorska w Słupsku
prof. zw. dr hab. Marek WRZOSEK, Akademia Sztuki Wojennej Warszawa
dr hab. Andrzej URBANEK, prof. AP, Akademia Pomorska w Słupsku
dr hab. Dariusz FICEK, prof. AP, Akademia Pomorska w Słupsku
dr hab. Janusz GIERSZEWSKI, prof. AP, Akademia Pomorska w Słupsku
dr hab. inż. Marian KOWALEWSKI – Politechnika Warszawska, Instytut Łączności
dr hab. inż. Piotr DELA, Profesor Akademii Kaliskiej oraz Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa przy AMW
dr hab. inż. Jerzy KOSIŃSKI, Dyrektor Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa, AMW
dr hab. inż. Grzegorz KRASNODĘBSKI, Akademia Marynarki Wojennej Gdynia
dr hab. inż. Maciej MARCZYK, Wydział Cybernetyki, Instytut Teleinformatyki
i Cyberbezpieczeństwa Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa
płk dr hab. inż. Grzegorz PILARSKI, Akademia Sztuki Wojennej Warszawa
dr Joanna GRUBICKA, Adiunkt, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni/ Katedra BN/ Instytut BiZ/ Akademia Pomorska w Słupsku płk dr inż. Robert JANCZEWSKI, NCBC, Legionowo

dr Joanna Grubicka
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

dr hab. inż. FRĄCZEK Mariusz
dr KAMIŃSKA-NAWROT Aneta
dr KOSZNIK-BIERNACKA Sylwia
dr MATUSKA Ewa
dr NITKA Mateusz
dr RYCHŁY-LIPIŃSKA Anna
dr SAŁEK-IMIŃSKA  Agnieszka
mgr CZYŻ Ewa
mgr CZYŻ Robert
mgr ŚWINDER Piotr
mgr inż. TEREBECKI Mariusz
inż. GAPIŃSKI Kazimierz