Kontakt

Akademia Pomorska
Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania
ul. Kozietulskiego 6-7, 76-200 Słupsk

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr Joanna Grubicka, e-mail: joanna.grubicka@apsl.edu.pl, tel.kom.: +48 602 663 638  

dr hab. inż. MARIUSZ FRĄCZEK, prof. AP, e-mail: mariusz.fraczek@apsl.edu.pl

dr Mateusz Nitka, e-mail: mateusz.nitka@apsl.edu.pl

inż. Kazimierz Gapiński, dyrektor Biura FSNT NOT, e-mail: biuro@not-szczecin.pl