AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU

NASK - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT RADA REGIONU ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SZCZECINIE

STOWARZYSZENIE INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SIODO

oraz

MORSKIE CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

zapraszają na

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

 

WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK  WOBEC ZAGROŻEŃ W CYBERPRZESTRZENI

Aspekty techniczne
Innowacyjne narzędzia IT kreacji rzeczywistości społecznej

 

Słupsk 

23 - 24 listopada 2021

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

ASPEKTY TECHNICZNE:

Cyberbezpieczeństwo i nowe technologie – aspekty techniczne
Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI)
Modelowanie i animacja 3D w inżynierii odwotnej
Nowoczesne technologie ochrony w cyberprzestrzeni

INNOWACYJNE NARZĘDZIA IT KREACJI RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ:

Aspekty społeczne funkcjonowania cyberprzestrzeni
Ochrona informacji w sieci globalnej
Prawne aspekty bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
Diagnostyka i terapia cyberpatologii
Nowe media i kultura cyfrowa

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ

Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową od 30 czerwca 2021 - zakładka: “Rejestracja”.

Ostateczny termin rejestracji uczestników upływa 20 października 2021 roku.

Ważne terminy:
− do 20 października 2021 roku – ostateczny termin rejestracji uczestników
− 23 października 2021 roku – potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów
− do 30 października 2021 roku – dokonanie opłaty konferencyjnej  (monografia)
− do 15 listopada 2021 roku – przesłanie tekstów artykułów wraz z oświadczeniem autora / autorów na e-mail: mariusz.fraczek@apsl.edu.pl
− do 15 listopada 2021 roku – przesłanie prezentacji w formacie ppt oraz pdf na adresy e-mail organizatorów konferencji  Opłatę konferencyjną za możliwość publikacji w monografi - 400 pln (1 publikacja/ rozdział)
należy uiścić do dnia 30 października 2021 roku
na numer rachunku bankowego Akademii Pomorskiej w Słupsku
MBANK 33 1140 2004 0000 3002 7970 6447
W tytule wpłaty proszę podać:
KONFERENCJA_Cyberprzestrzeń_NAZWISKO UCZESTNIKA 

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji, nie przewiduje się możliwości zwrotu dokonanej opłaty.


Informacja o platformie, na której odbywać będzie się konferencja zostanie Państwu przekazana w następnym komunikacie.